ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1028

ترازیاب اتوماتیک استونکس مدل STAL 1028 

  • بزرگنمایی 28 برابر 
  • دقت 1.5 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت 
  • سیستم قرائت زاویه افقی 
  • دارای کمپانساتور
تماس با ما|Contact Us
  • ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1028

ترازیاب اتوماتیک استونکس مدل STAL 1028 

  • بزرگنمایی 28 برابر 
  • دقت 1.5 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت 
  • سیستم قرائت زاویه افقی 
  • دارای کمپانساتور
ترازیاب اتوماتیک و دیجیتال
بزرگنمایی 28X
حداقل فاصله فوکوس 0.75 متر
حداکثر خطای استاندارد در 1 کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت 1.5 میلیمتر
دامنه عملکرد کمپانساتور ±15دقیقه
حداقل تقسیمات لمب افقی 1 درجه (در حالت درجه)/1گراد (در حالت گراد)
وزن 1.45 کیلوگرم

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1028

  • تماس با ما|Contact Us


کالاهای مرتبط

ترازیاب دیجیتال استونکس D2

ترازیاب دیجیتال استونکس D2

ترازیاب دیجیتال استونکس مدل STONEX D2  دقت بالا: 0.7 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت  طولیابی  تا 105 متر  دا..

تماس با ما|Contact Us

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1032

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1032

ترازیاب اتوماتیک استونکس مدل STAL 1032  بزرگنمایی 32 برابر  دقت 1 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت  سیستم قرائت زاو..

تماس با ما|Contact Us

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1128

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1128

ترازیاب اتوماتیک استونکس مدل STAL 1128  بزرگنمایی 28 برابر  دقت 2 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت  سیستم قرائت زاو..

تماس با ما|Contact Us

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1132

ترازیاب اتوماتیک استونکس STAL 1132

ترازیاب اتوماتیک استونکس مدل STAL 1132  بزرگنمایی 32 برابر  دقت 1.5 میلیمتر در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت  سیستم قرائت ز..

تماس با ما|Contact Us

ترازیاب دیجیتال استونکس D1

ترازیاب دیجیتال استونکس D1

ترازیاب دیجیتال استونکس مدل D1  ترازیاب دیجیتال D1 استونکس ترازیابی پیشنهاد شده به پیمانکاران، سازندگان، نقشه برداران حرفه ای زمینی و مهندسانی..

تماس با ما|Contact Us

برچسب ها: ترازیاب اتوماتیک استونکس