ژالن کربنی استونکس

ژالن کربنی و تلسکوپی استونکس

ژالن کربنی STONEX دارای بدنه اصلی از جنس فیبر کربن است و میله مدرج داخل آن که به صورت تلسکوپی تغییر ارتفاع می دهد جنسی آلومینیومی دارد.

این ژالن در عین داشتن وزنی کم، از مقاومت بسیار بالایی در برابر انواع نیروهای پیچشی، کششی، ضربه و … برخوردار است.

به دلیل سبک وزن بودن این محصول از آن بیشتر در برداشت نقاط به وسیله گیرنده GNSS و در حالت RTK استفاده می شود.

12 ریال

ژالن کربنی و تلسکوپی استونکس

ژالن کربنی STONEX دارای بدنه اصلی از جنس فیبر کربن است و میله مدرج داخل آن که به صورت تلسکوپی تغییر ارتفاع می دهد جنسی آلومینیومی دارد.

این ژالن در عین داشتن وزنی کم، از مقاومت بسیار بالایی در برابر انواع نیروهای پیچشی، کششی، ضربه و … برخوردار است.

به دلیل سبک وزن بودن این محصول از آن بیشتر در برداشت نقاط به وسیله گیرنده GNSS و در حالت RTK استفاده می شود.

ژالن کربنی استونکس

  • 12 ریال


برچسب ها: ژالن