انتشار بروز رسانی نرم افزار STONEX Cube A

انتشار بروز رسانی نرم افزار STONEX Cube A

انتشار بروز رسانی نرم افزار STONEX Cube A

نرم افزار STONEX Cube A یک نرم افزار حرفه ای برای کنترل گیرنده های GNSS و توتال استیشن های استونکس می باشد.

نرم افزار استونکس کیوب با امکانات پیشرفته و بیشتری نصب به نرم افزارهای رقیب، توسط کمپانی استونکس ایتالیا منتشر گردیده است.

نرم افزار استونکس کیوب اندروید یک نرم افزار قدرتمند با تمام ویژگی های نسخه های پیشین می باشد.

این نرم افزار بر پایه پلتفرم و سیستم عامل اندروید توسعه داده شده است.

بروز رسانی های نرم افزار کیوب استونکس در کنار افزودن ویژگی های کاربردی دارای بهبود در رابط کاربری نرم افزار نیز می باشد.

این نسخه که برای برای سیستم عامل اندروید با طراحی جدید ارائه شده است قابلیت اجرا بر روی تراشه های X86 , X64 را دارا می باشد.

نسخه جدید نرم افزار 8.STONEX Cube A v4.3 بسیار کاربرپسند می باشد و از دستگاه های زیر پشتیبانی می کند :

 • توتال استیشن های استونکس مدل های R2 Plus L , R15, R25, R80
 • گیرنده های GNSS استونکس سری  , SC2000, S10A, S900A, S850A, S800A, S700A, S500, S5, S9i, S9IIIPlus

همچنین فرمت های خروجی مختلف در نرم افزار استونکس کیوب اندروید افزوده شده است.

نرم افزار استونکس کیوب اندروید قادر به کار با نقشه های آنلاین گوگل مپ (Google Maps) و اپن استریت مپ (OpenStreetMap) می باشد.

در نسخه جدید نرم افزار کیوب Android همگامی نمایش نقاط بر روی گوگل ارث (Google Earth) نیز اضافه گردیده است.

نرم افزار STONEX Cube A

منبع : سایت استونکس ایران

برای دانلود نرم افزار استونکس کیوب اندروید (STONEX Cube-A Android) با بخش پشتیبانی استونکس در تماس باشید.

لیست بروز رسانی استونکس  STONEX Cube A Release Note

تغییرات اعمال شده در بروز رسانی جدید نرم افزار STONEX Cube A به شرح ذیل می باشد :

UPDATE INFO / RELEASE NOTES

v4.3.14 released on July 6th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.13 and older versions.
What's new:

 • New hardware support
  - Support for the Stonex S70G tablet with onboard RTK.
 • DXF Import
  - Polyline with arcs: the arcs are converted to polylines using more segments (subdivision by distances and not by 5° fixed angular step as done by the previous version).
 • Reference Systems
  - Added: NIGERIA - Minna/UTM31N and Minna/UTM32N.
  - Reference System list load time and search times have been reduced.
 • Total Station
  - Stonex R15 and R25: added support for Tracking without Prism, added a STOP button (in the Survey Screen) to stop the ongoing tracking command.
  - The REC button automatically starts a new measure if there is not an unsaved measure in memory (MEAS button was not pressed or the measure was already stored).
  - Station On Point: the "use current GPS position" buttons do not automatically save the GPS point anymore. GPS points must be collected before starting the Station On Point command.
  - Resection/Free Station: collected GPS points use the user entered name if possible, otherwise a unique point name is automatically used.
  - Resection/Free Station: the Target Height is automatically filled in with the last used value.
 • GPS Stakeout
  - The distance of the Rover from the Target Point is shown alongside the graphic line which connects the Rover and the Target Point.
 • DXF/SHP display
  - If a GPS localization is active, the DXF/SHP file is now automatically rotated to match the background map north direction.
 • Fixes
  - Editing a point could change its type (local/GPS) and its timestamps (raw data recording interval/averaging interval).
  - Editing the antenna height could not update the point elevation (the DB was updated but points in memory could still show the original elevation).
  - The GPS solution could go to NO FIX for a very short time and then return to a valid one (repeating at 10 or more second intervals).
  - DXF "export as 2D" was not forcing points' height to zero.
  - Saving a point from the Coordinate Converter was updating the DB but not the in memory point list (the new point was missing until a job reload).
  - Hidden Point auto-recalculation (on job load or reference system change) was choosing the left solution (vs right solution).
  - Hidden Point auto-recalculation (on job load or reference system change) was setting the coordinates to 0,0,0 if the project reference system origin was set "from RTCM messages".
  - On some screens and for some file inputs, distances and coordinates were shown/imported in meters (ignoring the user settings).
  - The lateral button bars in the Survey Screen were not staying down.
  - Restored two missing HEPOS correction grids.
  - Bluetooth Low Energy diastimeter scan could not work.
  - Deleted jobs were not showing up when connecting the Android device to a PC (missing projectxxx.del folders).
  - Removed "Tracking - Fine" mode for R15 and R25 total stations (the devices support "Tracking - Coarse" mode only).

v4.3.13 released on May 27th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.12 and older versions.
What's new:

 • GPS
  - S500 SBAS fix (the option was not properly saved).
  - S700A fixes to support of the L1 and L1+L2 variants.
 • TS
  - R80 tracking can be enabled in non-prism mode.
 • Activation of the application
  - Some fixes in the Activation Info page.
 • Data export
  - Coordinates export: grid coordinates are now exported with 3 decimal places instead of 5 (coordinates are now rounded to 0.001 m or 0.001 feet).
  - Coordinates export: DAT file extension replaced with CSV file extension where appropriate.
 • Compatibility
  - Some fixes for better compatibility with Android v9 / Pie (Cube-a registration could fail)
 • Other
  - Some SIRGAS reference system variants had a zero scale.
  - Fixed Czech translation encoding.

v4.3.12 released on May 19th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.11(C) and older versions.
What's new:

 • Activation of the application
  - It is now possibile to use different Purchase Codes to enable current and future options/modules of the software.
  - The final configuration of the application will be determined by the "sum" of the features corresponding to the given purchase codes.
  - The user can activate additional Purchase Codes (up to a total of 3 codes) at any time.
  - The user can deactivate a Purchase Code at any time, however this operation can be performed a maximum of 3 times in total.
  - Activations and deactivations are immediate and automatic but yet monitored. An active Internet connection is required.
  - See Tools, Version & Updates, Activation Info screen.
 • Data import
  - Added "Skip initial rows" (0-5) option for CSV/TXT imports
 • TS
  - Slight changes in the internal workflow followed when measuring with R80 in tracking mode.
  - "Aim to GPS" command will check the RMS values of the GPS position:
    if RMS values are too high, a spiral prism search will start instead of a vertical search.
 • GPS
  - Quick Point survey mode was not using the user entered point name;
  - A program crash could occur after the user has edited the list of sent NMEA sentences from the device WebUI (to receive GGA sentences only);
  - SkyPlot and Satellite List views could show all satellites as colored (as if they were all used);
  - Non-L1 SNR values could show as N/A for devices which miss the optional GSV-extended sentence as provided by NMEA 4.10 standard.
 • Point lists
  - Internal enhancements to point lists access (to avoid problems when the user edits a point while the display is being refreshed in the background).

v4.3.11(C) released on May 8th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.11(B) and older versions.

What's new:

 • First run after registration:
  - Fixed a problem which was causing the application to crash after a license registration.
    Because of the problem, Cube-a was closing and it was necessary to run it again.

v4.3.11(B) released on May 6th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.11 and older versions.
What's new:

 • GPS - Satellite counts:
  - Fixed a problem which was causing a reset of satellite list (empty satellite list).
  - Handling of some differences of NMEA 4.10 messages as implemented by various GNSS boards.
 • TS - Demo mode:
  - The application will now not proceed further when trying to enable the demo mode for TS (except for the R80 model).

v4.3.11 released on May 5th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.10 and older versions.

What's new:

 • GPS - Base Mode:
  - Added some missing options (raw data recording interval, point name, PDOP threshold limit).
    It is now possible to specify the antenna height also when using Current Coordinates/Autonomous base start up.
 • GPS - !! BETA PREVIEW - USE ONLY IN TEST SURVEYS !! - Change Base Station coordinates
  Before using this command: MAKE A BACKUP COPY OF THE JOB DATA.
  - In the Calibrate menu there is a new command called Change Station Coordinates: this command allows to change the coordinates of a selectable base station.
    The command can be used, for example, to enter the coordinates of an autonomous base station which was post-processed to get accurate coordinates or to move the base point into another reference frame.
    Cube-a will store the new base coordinates and next it will recompute the GPS coordinates of all collected GPS points.
    After the coordinates change, the project will be automatically closed and reloaded to ensure that all points in memory get correctly updated with the new coordinates.
 • GPS - Galileo
  - Some enhancements to the NMEA parser to properly list and count Galileo satellites.
 • UI - Show the update log at startup
  - Cube-a will automatically show the update log (this file) after the update has been installed.
    This will let all users to have some immediate information about the reasons for the update.
 • DXF - Text display:
  - DXF texts are now drawn filled with color (they were displayed as lines, not much visible sometimes).

v4.3.10 released on April 30th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.9(C) and older versions.

What's new:

 • Devices with IMU sensor:
  - Calibration animations are shown only for tilt (not for the e-bubble)
  - Calibration animations can be disabled from the Sensor Options screen: if animations are disabled, the application shows text messages and uses voices to keep the user informed on the IMU sensor status and tilt correction availability.
 • Point lists:
  - The CODE columns have been expanded of 60% to make space for longer codes.
 • Feature code selection screen:
  - The last used code is automatically selected in the list of codes which also shows the full code list when opened.
    The list will be filtered by keyword when and only if the user writes something or if the (new) search button is pushed.
 • Localization:
  - Exporting the localization settings to file could fail (no written file and no error). The problem has been fixed.

v4.3.9(C) released on April 27th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.9(B) and older versions.

This is a maintenance update for the following:

- Restored missing pl-evrf2007-nh.ugf geoid file.
- The Reference System screen could not close on OK button press if a GPS connection had failed while the screen was open.

v4.3.9(B) released on April 26th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.9(A), Cube-a 4.3.8 and older versions.

This is a maintenance update for the following:

- USA Geoid12B was not working anymore because of a recent program flow change.
- Some time consuming operations were not showing the "wait" message.
- Fixed a problem when changing the geoid file which could result in the recalculation of the points' orthometric heights using no geoid at all (because the geoid was still loading in the background).
  Closing and reopeing the job file was anyway restoring the correct orthometric heights.
- Fixes to some concurrent operations which could interfere with each other.
- Fixed some unexpected and unwanted automatic switches to TS mode.
- Some more enhancements to make the application run faster.
- "A" series GNSS devices (Atlas): the application now programs the GGA output precision to use 7 decimal digits (rounding error of +/-0.18 mm or +/-0.04572 inches).

v4.3.8 released on April 14th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.7 and older versions.
What's new:

 • Geoids:
  - new OSGM15 geoids (Ireland, Northern Ireland, GB);
 • Improvements:
  - RW5 export (GPS): with only 1 collected point, the RW5 was written with data of the base station but without the data of the collected point.
  - Saving the RTCM base point now suggests to use the true RTCM base name (instead of "Base_").
  - Disabling the option to show the tilt angle on screen did not make the angle disappear immediately.
  - Export as RAW Survey was using the antenna height of local base (now uses 0, i.e. keeps the original height).
  - Export as RAW Survey data contained %d,%.8f,%.8f,%.3f,%.3f,%.3 at the end of the data rows.
  - Fix Contents.id path to avoid WinZip(TM) showing an error message.

v4.3.7 released on April 9th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.6 and older versions.
What's new:

 • Stop&Go:
  - some enhancements in the communication between the application and the device;
  - in Survey screen, the REC button has a red background until the raw data recording has started.
 • Work Mode:
  - The STOP RECORD icon could not show up or it could show up after a long delay.
 • Languages:
  - Added preliminary translation into Vietnamese.

v4.3.6 released on April 6th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.5 and older versions.
What's new:

 • Geoids:
  - Geoid file could fail to be loaded (in case, GPS point were showing ellipsoidal heights only).

v4.3.5 released on April 2nd, 2020

This release updates Cube-a 4.3.4 and older versions.
What's new:

 • Total Station:
  Free Station/Resection: an existing resection can now be recalled for editing.
  In the Free Station/Resection screen the button "Existing..." lets the user recall the settings and measures used to calculate the station.
  The station name cannot be changed and the number of reference points cannot change (thus reference point editing is allowed but adding/deleting reference points is not allowed). If the resection calculation is confirmed, the old resection data is overwritten by the new data (thus it is possible to fix instrument height, target heights, prism offsets and also to redo the measurements).
  Fieldbook (re-)calculation: the calculation has been enhanced to handle the results of resection editing.
 • DXF:
  DXF Import: imported DXF were always assumed to be in meters. The application now assumes that the DXF distances/coordinates are expressed using the unit of measure set in the System Settings.
  DXF Export: added the option to export as 2D (force Z=0).
 • Other:
  - File selection screens: more than one row could have a yellow background (selected row color);
  - Point library: fixed possible causes of crashes (screen updates occurring while still loading the data).

v4.3.4 released on March 30th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.3(C) and older versions.
What's new:

 • Total Station:
  - HA Zero Set and Set HA commands now read the actual angles from the device after setting the wanted HA angle;
  - Bluetooth pairing with devices having pins 0000 or 1234 is now automatic (both pins are tried).
 • Elevation Control:
  - fixed an issue which caused "?" to be displayed for cut and fill values.
 • Geoid files:
  - added New Zealand quasi geoid 2016 (untested, customers feedback required);
 • Other:
  - the application could crash if the system automatically closed popup windows (wait messages);
  - more fixes to the NMEA parser to reduce CPU and memory usage;
  - other bug fixes to prevent out of memory errors if using the application for very long periods: keeping Cube-a running for days should not be a problem;
  - cancelling an ongoing GPS/TS connection could leave the application in an inconsistent state.

v4.3.3(C) released on March 19th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.3(B) and older versions.
What's new:

 • COGO points:
  - calculated points could not be saved because of a recent database structure change.

v4.3.3(B) released on March 17th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.3 and older versions.
What's new:

 • Job loading:
  - fixed a problem in the re-calculation of the coordinates of GPS points which occurs when a job is opened (for points which were collected using a reference system from RTCM messages, the calculation could produce null coordinates);
 • NMEA parser:
  - fixes to the NMEA parser (lower memory usage and more stable).

v4.3.3 released on March 6th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.2 and older versions.

What's new:

 • Job loading:
  - fixed a problem in the re-calculation of the coordinates of GPS points which occurs when a job is opened (if the active reference system is a localization, the calculation could produce some differences in heights);
 • Total Station:
  - Some enhancements to the driver for Stonex R25;
 • Scan Folders tool:
  - the tool (which forces the system to update the list of files visible by a PC connected by USB cable/MTP), due of some recent OS updates, was not working as expected;
 • Collect staked point:
  - the program was not letting the user to edit the point name if the user had enabled the "Quick Mode" in the Topo Point settings;
 • EOV-2014:
  - the country specific reference system EOV-2014 has been modified to properly handle some data structure changes in the correction grids: the heights should be as expected (within 1 mm tollerance).
 • Share by WiFi feature:
  - the program could crash if the FTP client was trying to connect several times.

v4.3.2 released on February 27th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.1(B) and older versions.
What's new:

  • User Interface:
   - the top bar with GPS/TS info could disappear if OS system settings were changed;
  • Background G.Maps:
   - zooming out to country/continent level could cause the map and the survey drawing to not match visually (scale mismatch);
  • Total Station:
   - Resection/Free Station: calculation enhancements (residuals could change slightly after a recalculation);
   - RW5 export: resection results now include RMS values and circle to azimuth correction value;
 • More:
  - New Demo Mode with playback from NMEA file;
  - Geoids: added support for BYN and ISG file formats;
  - Africa: added AGP2007 (gravimetric) geoid model;

v4.3.1(B) released on February 17th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.1(A) and older versions.

What's new:

  • Fix to Data Link that was switching to None at device connection.
  • Total Station - Enhancements to Free Station/ResectionThe Least Squares solver has been adjusted so that the reference points do not need to be measured in clockwise order anymore.
  • COGO - Hidden point (distance-distance)The user can now specify how to calculate the elevation of the unknown point.Options are:
   - Average of the elevations of the auxiliary points;

   - Relative to the first auxiliary point ( Z = Elevation(Aux1) + delta );
   - Relative to the second auxiliary point ( Z = Elevation(Aux2) + delta );
   - An absolute elevation value is given ( Z = given elevation value ).The delta elevation value can be manually entered or measured using a Bluetooth diastimeter.

  • COGO - Two Alignments IntersectionThe user can now specify the name of the new point.
  • COGO - Forward Intersection (2P+2A)The user can now specify the name of the new point.
  • COGO - Polar Point (2P+A+D)The user can now specify the name of the new point.
  • GPS - On Map Position ArrowThe GPS Arrow could show up also when the GPS device was not moving.
   The application has been modified to correctly show a circle when the GPS is not moving.

v4.3.0(P) released on February 10th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(O) and older versions.

What's new:

  • Bug fixes and enhancements to the NMEA parser;

v4.3.0(O) released on February 5th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(N) and older versions.

What's new:

  • aRTK:
   - fixes to support aRTK timing which has been incorporated into the device firmware;
  • NMEA:
   - additional enhancements to the NMEA parser;

v4.3.0(N) released on February 4th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(M) and older versions.

What's new:

  • S900 + IMU:
   - new Sensor Calibrate with 4 direction shaking: to be used to calibrate the IMU sensor with great accuracy (first GPS use, pole type change, e-bubble calibration);
  • Raw data recording:
   - the NMEA parser was no more detecting the state of the RAW data recording option;
  • Other:
   - Units: added option to select the angle unit for "generic angles" (to date, used only for Forward Intersection and Polar Point COGO functions);
   - NMEA parser enhancements for faster parsing and reduced memory usage.

v4.3.0(M) released on January 22nd, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(L) and older versions.

What's new:

  • RW5 export:
   - restored the export of hidden points as GPS points;
   - added support for Stonex S9 v1/v2 rovers (a "virtual" base station is automatically created at the center point of the survey);
  • Geoid files:
   - Spain EGM08_REDNAP and EGM2008CANARIAS included in the APK (ggf);
  • Other:
   - some tweaks to improve performance;
   - the activation code that is displayed at startup is now also shown on the Info & Updates screen;
   - removed the check on the sign of the antenna height value (it was not possible to enter negative antenna heights).

v4.3.0(L) released on January 19th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(K) and older versions.

What's new:

  • DXF export:
   - fixed a problem in the export of circle and arc of circle entities;
  • Position arrow:
   - the GPS position arrow is now filled with a semi-transparent color to make it more visible.

v4.3.0(K) released on January 14th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(J) and older versions.

What's new:

  • Stonex T1:
   - some changes to let Cube-a run on Stonex T1 tablets;
  • RW5 export:
   - the export could run endlessly (when a collected point coordinates had been changed to "local" type);

v4.3.0(J) released on January 9th, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(I) and older versions.

What's new:

  • Angles:
   - fixed a rounding problem in the parsing of DMS angles;
  • Custom exports:
   - number of decimal digits for angles increated to 9;
  • S900 GNSS Series with new IMU:
   - e-Bubble support has been enhanced;
 • COGO:
  - Create Random Points: a new command allows to create randomly distributed points.

v4.3.0(I) released on January 2nd, 2020

This release updates Cube-a 4.3.0(H) and older versions.

What's new:

 • Reference System:
  - Vietnam VN2000/UTM48N - fixed the wrong scale factor;

v4.3.0(H) released on December 27th, 2019

This release updates Cube-a 4.3.0(G) and older versions.

What's new:

 • User Interface:
  - the top bar with GPS/TS info has been added to some screens;
 • Reference System:
  - Vietnam VN2000/UTM48N updated;
  - a reference system definition loaded from file could be seen as a Localization.

v4.3.0(G) released on December 23th, 2019

This release updates Cube-a 4.3.0(F) and older versions.

What's new:

 • TS Module - Free Station/Resection:
  - enhancements and bug fixes in the Least Squares calculations

v4.3.0(F) released on December 19th, 2019

This release updates Cube-a 4.3.0(E) and older versions.

What's new:

 • Stakeout:
  - 5 Hz stakeout could not be automatically enabled.
  - polylines can be broken into edges and such edges can be staked out as "lines";
  use the "hand pointing a line" in the Survey screen to select the polyline to stake, then click the "Stakeout all edges as lines" button when the "Layer Element" screen comes up.
 • Coding:
  - if all the CODEs in a library are numeric then the keyboard is automatically set to NUMBERS ONLY when searching by code;
  - pushing the NEXT or ENTER key will confirm the input of the code.
 • S10 calibration:
  - a problem has been fixed when retrieving the current calibration settings from the device.

v4.3.0(E) released on December 16th, 2019

This release updates Cube-a 4.3.0(D) and older versions.

What's new:

 • DXF:
  - Display of DXF entities with proper colors has been restored.
  - A dot is displayed at the center of circles.
  - A dot is displayed at the center of point symbols.
  - Multiline texts are now displayed (formatting in ignored).

v4.3.0(D) released on December 9th, 2019

This release updates Cube-a 4.3.0(C), 4.2.1.2019xxyy and older versions.

What's new:

 • Total Station module
  • optional, not free of charge module
  • can be enabled together with GPS module (suggested configuration, "Cube-a GPS+TS") or standalone ("Cube-a TS")
  • almost the same UI of the GPS only version - no disruption of usual workflow
  • supports Stonex Total Stations (Bluetooth only; mechanical: R15,R25; robotic: R80)
  • includes Station Setup (on given point + backsight/orientation, resection/free station)
  • includes Point Collection + draw while collecting (auto CAD entities)
  • includes Point/Line/Height stakeout
  • fast TS - GPS switch
 • Enhancements (all modules)
  • The project name shows on top of the main screen (menu screen)
  • A more evident message is displayed at program startup when there is an update available
  • Disjoint point filtering: the export point filter and the view point filter are now disjoint
  • DXF: better polylines export (polylines are 3D but some programs were loading them as 2D)
  • RW5 export: the point filter was not used
  • Feature codes: added "Search while typing" in Feature Code input
  • STONEX Cube-A Android
 • Enhancements (GPS module)
  • Added support for new S9xx series with Sensor Fusion/IMU
  • Base coordinates: it is now possible to enter the base coordinates as grid coordinates or ECEF coordinates.
   When entering grid coordinates, Cube-a calculates the actual GPS coordinates using the current reference system.
  • Topo Point/Stop&Go settings: the point confirmation UI can be skipped by enabling the option "Quick mode"
  • Topo Point settings: allow to disable HRMS/VRMS/PDOP quality checks
  • Display and store DGPS age as decimal: the DPGS data delay (age) is now displayed and stored as a decimal number
  • Pregeo DAT export: base start-stop dates are now computed from all the baselines from that base (fixes the problem of having start-stop times exported as the same value)
  • Better Atlas support.
  • Some new geoid files and NTRIP casters.

v4.2.1(F) released on June 21st, 2019

 • Fixes to avoid possible crashes when performing a large zooming out in the survey screen.

v4.2.1(E) released on June 17th, 2019

 • Fixes to avoid some deadlocks on startup (auto connection to the last used GPS device).
 • Custom export: calculated points were not exported.

v4.2.1(D) released on June 16th, 2019

 • Fixes to Localization:
  - added some checks to avoid a possible crash;   - the geoid is now disabled while solving for the localization parameters.

v4.2.1(C) released on June 13th, 2019

 • Added some startup optimizations for Stonex S40
 • More fixes to the list of custom export formats (which were not properly saved on some devices)

v4.2.1(B) released on June 13th, 2019

This release updates Cube-a 4.2.0.20190221 and older.
This is a cumulative update: it includes all changes to the application that have been released by targeted updates and beta releases distributed between March and May 2019.

What's new:

  • Main menu of the application:
   - added GPS info bar at the top of the screen
   - bottom Page Selector has been reduced in size (from 2 rows to 1 row); the order of the buttons is unchanged.
  • New hardware support:
   - Stonex S40 - Android rugged controller
   - Stonex S500 - GNSS receiver
   - Stonex diastimeters (M6, new M1)
  • Blue Hand selection tool :
   - the selection tool has been enhanced to support the selection of DXF points and of polyline vertices
   - the feature is available in Survey, Stakeout, Localization screens, collected point list and point library.
  • Stakeout:
   - Automatic switch to 5Hz data rate

   - Residuals now are kept with the sign when the position is in tolerance
   - Line stakeout: works in 3D
   - Line stakeout when the line is divided in parts: a small circle is drawn for any of the division points
   - Line stakeout when the line is not divided in parts:
   - the line is now infinite
   - the distance of the rover position, projected on the line, is shown (replaces the Forward/Backward gauge).
   - Line stakeout: add stake point button
   - chainage/offset along the line from the first point can get any value (positive or negative)
   - this change allows to define points which are external to the line segment.

  • Diastimeter support:
   - the measure can be started directly from the diastimeter (until now, to start the measure, you had to push the Measure button in Cube-a).
  • New reference systems:
   - Hungarian EOV2009 and EOV2014
   - Ukraine UCS-2000 TM zones 7-13
   - Ukraine UCS-2000 / Gauss-Kruger CM 21E
  • New geoids (all files are already included in the APK):
   - Poland EVRF2007
   - France RAF09 and RAF18
  • Automatic conversion of geoid files to UGF format:
   - GSF, GGF, GTX geoids will be automatically converted to UGF format;
   - after the conversion, the new UGF file will be used (the original file will not be modified/deleted).
  • STONEX Cube-A Android
  • More enhancements:
   - Area/Perimeter of shapes:
   - the area of polygons and circles are shown inside the shape (after the complete collection of the shape)
   - the area and the perimeter of shapes are shown in two new columuns in the entity list.
   - Rover antenna height is now kept when creating a new job
   - DXF points are now displayed with a cross (+) symbol to make sure they are visible
   - Rescan folders tool: allows to refresh the Android's internal file DB which is used to list the files when the controller is connected to a PC
   - System Settings: the system settings page, which had a lot of options inside, has been splitted into sub-pages (Units, Time Zone, Sensor, Audio, Shortcuts, Map provider, ...)
   - Coordinates conversion tools: it is now possible to enter latitude/longitude values in decimal degrees (as well as DMS).
   - Stop RAW data recording: a STOP command automatically shows in the Working Mode page when data recording is enabled.
   - KML import: it is now possible to import points from KML files (KML Placemark constructs).
  • Fixes:
   - Raster images are now forced to show in the background (under other CAD elements but above the background map)
   - S900/S900A/S900T: e-bubble was moving only in the N-S direction
   - UTM, south hemisphere: false northing could not be applied
   - Italy, automatic IGM grid selection: the IGM grid is now selected not only based on the bounds of the grid but also on the distance of the point from the grid center
   This to avoid the selection of a nearby partially overlapping grid which contains the point but it is not the "expected" grid for the zone
   - Display of coordinates: many changes have been made to properly show the coordinates when a non metric unit has been selected in the Unit Settings page
   - Point Library: manually entered points were not showing in the Survey screen until the project was reloaded
   - UGF geoids: fixes to better handle longitudes not in the range -180 - +180 degrees (for grids having bounds expressed as positive longitudes in the range 0 - 360 degrees)

v4.2.0(H) released on February 21st, 2019

This release updates Cube-a 4.2.0.20190220 and older.

What's new:

  • Export:
   - fix crash in RW5 export when the project has GPS points not ref. to a base station

v4.2.0(G) released on February 20th, 2019

This release updates Cube-a 4.2.0.20190130 and older.

What's new:

  • Surveying:
   - Quick Point was not using the last selected code.
   - Point name and code: the possibility to enter the point name and the point code after collecting a point has been restored
  • Reference systems:
   - Italy: fixes to the inverse transformation (grid > GPS using IGM grids).
   - Hungary: fixes to Lb72/xyGrid
   - Austria: new GK M31.
  • Geoids:

   - New Ecuador geoids (EGM06 and EGM08)

  • Export:
   - Custom format: fixes to the format selection list
   - Pregeo (Italy): non RTK points (autonomous points) were not exported.
  • Translations:
   - German (updated)
   - Turkish (updated)
   - Spanish (new, draft).
  • System settings:
   - Solution Mode now shows Normal and Precise (removed third option).
  • More:
   - Rover + raw data recording: the point name can now be alphanumeric (8 characters max)
   - Diastimeter support: compatibility fixes (L.X4)
   - GPS receiver power-off: the power off command is now sent 3 times (at Cube-a termination)
   - GUI: some minor fixes.

v4.2.0(F) released on January 30th, 2019

This release updates Cube-a 4.2.0.20181126 and older.
This is a cumulative update that includes all changes to the application that have been released by targeted updates and beta releases distributed between December 2018 and January 2019.

What's new:

  • Some sounds are played while a position averaging or a Stop&Go point collection is in progress. Another beep signals the end of the point collection (before actually storing the point).
  • Share by WiFi function. Basically this starts an FTP Server on the Android device and you can connect to the FTP Server using an FTP Client on the PC side.
   This feature allows you to copy files from and into the Android device without the need of an USB cable.
   The Android device and the PC must be connected to the same WiFi network.
   To protect your device from unauthorized access, the connection is protected by customizable user name and password.
  • OpenStreetMap background layer (vector map only, see System Settings, Map Provider).
  • New geoids (Bangalore-India, Tanzania North, Denmark DVR90, Mexico GGM06, Sweden SW082000 and SW08RH70).
  • New USA Geoid12B (CONUS and all other zones: choose any .bin geoid file from /StonexCube/Geoid/USA/Geoid12B/; the correct geoid file will be automatically chosen by the application based on the actual coordinates of the point).
  • New View in Google Earth command.
   Note: points and CAD entities are "clamped to ground", that is, the heights are ignored and all features are placed on the ground following the terrain.
  • Stonex SC2000 support (WiFi or Bluetooth, rover only, GPS configuration must be performed from the WebUI (enable NMEA output via BT and/or WiFi on port 9000))
  • Generic NMEA support (Bluetooth, rover only).
  • Turkish language.
  • NETCAD (*.ncn) grid point file import/export.
  • External battery indicator (for Stonex GNSS devices that support an external power supply).
  • Better integration with Android MediaScanner (all files and folders should now be accessible from Windows when using an USB cable).
   Tech note: if after this update you still cannot see the files from Windows then the MediaScanner database must be reset: clear cache and data files of MediaScanner and External Storage services from Settings|Apps & notifications|App info. You must select to show system apps to find the two services.
  •  
  • Reference Station names (bases) are now stored with the "RTCM-Ref" prefix (i.e. "50" becomes "RTCM-Ref 50").
   This to avoid reference stations and collected points having the same name.
  • The application now enforces the use of unique point names for each collected or imported point.
   In case of name collision, the ofending name is changed by appending a duplicate number between round brackets.
  • The Vector COGO function becomes Distance function: shows 3D/2D distances, dE/dN/dZ values.
  • The age of differential data is not checked against the user defined age limit when aRTK or Atlas are active.
  • Updated Polish language.
  • Italy, Pregeo DAT export: added an option to control if hidden points must be exported as GPS baselines (row 2, 3D) or as cadastral artifacts (rows 4 and 5, 2D).
  • Italy, raster image georeferencing: read the parameters from an EMP file.
   If a EMP file is found into the same folder of the raster image then the EMP file is read to extract the georeferencing parameters.
   In case both a World File and a EMP file are found then the World File is used.
  • Fixes to Custom Export formats (auto-save could not work on some devices).
  • Fixes to "Share after export" option (sharing was always starting even if the option was off).
  • Fixes to line stakeout (offset not showing).
  • Fixes to some configuration screens (Topo Point/Tilt point averaging delay, Quick point PDOP limit).
  • Compatibility fix for Stonex T4 (auto point was pausing).
  • Minor changes to support Android Pie (v9).

v4.2.0(B) released on November 26th, 2018

This release updates Cube-a 4.2.0(A).20181126 and older.

  • v4.2.0(B) includes some compatibility fixes for Stonex T1 and Stonex T4 tablets.

v4.2.0(A) released on November 26th, 2018

This release updates Cube-a 4.1.2.20181120 and older.

  • New GNSS top status bar.
  • New survey interface with editing (before collecting) of point name, point code and antenna height.
  • New stakeout interface with new orientation modes (north, south, sun, shadow, point or line).
  • New "follow me or not" button to keep the current position centered on the screen.
  • New "blue hand" tool to easily select a point by just clicking on the screen (actions: stake out, select reference point, select reference line end points, edit, delete, add as vertex to the current entity, remove from current entity vertices).
  • Revised Project Manager with
   - always visible buttons (no more long clicks!)
   - Share button to compress and share/send the whole project folder contents (send by e-mail, upload to cloud services and so on).
   - filter projects by keyword
   - reversible project deletion (deleted projects are kept but hidden).
  • New option to automatically share/send exported files (send by e-mail, upload to cloud services and so on).
  • New on screen e-compass indicator.
  • Bluetooth diastimeter support for COGO functions (Leica protocol only).
  • Google Maps: faster initialization and map mode switching.
  • Customizable "demo" mode:
   - specify a position manually (3D, static or moving)
   - specify a position by choosing from any collected point
   - specify a position by choosing it on the map.
  • The satellite map shows the position of the nearest/visible Atlas satellite (ATL circle).
  • Alerts and instructions are always read by the text to speech engine (optional).
  • A revised and updated user manual will be available soon: for any questions or suggestions please contact our support.

v4.1.2 released on November 20th, 2018

This release updates Cube-a 4.1.2.20181005 and older

  • Total used sat. count (survey page) was not counting Galileo satellites.