معرفی بیشتر نرم افزار Reconstructor شرکت استونکس

معرفی بیشتر نرم افزار Reconstructor شرکت استونکس

خانواده نرم افزارهای Reconstructor از همکاری شرکت های Stonex و Gexcel ایتالیا و بر پایه فناوری JRC 3D Reconstructor بنا نهاده شده است.
این فناوری در لابراتوارهای تحیقاتی اتحادیه اروپا توسعه و گسترش داده شده و همچنین توسط آزانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) جهت فعالیت های نقشه برداری در نیروگاه های برق هسته ای به کار برده می شود.
از سال 2008 این فناوری توسط  شرکت Gexcel توسعه بیشتر و گسترده تری یافت و نرم افزارهای مبتنی بر این فناوری توسط نقشه برداران، شرکت های بزرگ، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت های تولیدکننده تجهیزات رادارهای لیزری در سراسر جهان به کار گرفته می شود.
نرم افزار Stonex-Reconstructor جهت سازگاری و مطابقت کامل با ویژگی های دستگاه لیزراسکن X300 توسعه یافته و تمرکز خود را بر برآوردن نیازها و خواسته های نقشه برداران و مشتریان محصولات استونکس قرار داده است.
همان گونه که در توضیحات این نرم افزار در داخل سایت ذکر شده، این نرم افزار در چند نسخه به بازار عرضه می گردد که مشتریان محترم بنا به نیازها و خواست های خود از کار، می توانند هر کدام از آن ها را برای دستگاه X300 خود سفارش دهند.
نسخه های این نرم افزار که تاکنون به بازار عرضه شده عبارت است از : Survey L ، Survey ، Construction  و ءMining